Сдружение «За Ехо»


Сдружението подпомага хижите в България, посрещането в планината и разумното поведение сред природата. Работихме няколко години с хижа Ехо в национален парк "Централен Балкан" заедно съв СПТД "Академик" - Русе. Но вече искаме да развиваме дейност на повече хижи и с общи усилия да вървим по пътя към осъществяване на нашите идеи. А те са:

- Екологосъобразно развитие на хижите в България в съответствие с Плановете за управление на защитените територии. Устойчиво използване на природните ресурси и намаляне на отпадъците, енергийна ефективност.

- Хижите като гостоприемно и уютно място за настаняване в планината, където посетителят ще получи толерантно отношение и информираност сред приятелска среда.

- Популяризиране на хижите като места за обучения и срещи, мероприятия (свързани с опазване на околната среда, адекватното пребиваване в планината, както и чисто научни занятия за ученици и студенти) насочени към по-широк кръг от хора.

- Достигане на положителни финансови резултати за хижите чрез разширяване на стопанската им дейност, подобряване на материалната база и ангажиране с различни екологични проекти, за повишаване отговорността към природата.

- Подобряване на имиджа на хижите в България като съвременни, комфортни и модерни места за настаняване в планината, отговарящи на международните стандарти и търсене.

**************
Сдружение "За Ехо" е създадено в град София на 24.02.2009 от млади и пътуващи хора, планинари, планински водачи, природозащитници и приятели на хижа Ехо

Управителният съвет е от 5 души:

Михаил Михов - председател;
Ирина Шаламандова - член на УС;
Вера Петканчин - член на УС;
Албена Ангелова - член на УС;
Елеонора Йосифова - член на УС.

Дейността на сдружението се подкрепя от следните организации:

Екологично сдружение "За Земята"
Туроператор за планински и познавателен туризъм "Одисея-ин"
Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България