Новини


09.04.2015         Становище на сдружение "За Ехо" към новата
проектонаредба за хижите

19.12.2014         Общо събрание на сдружение "За Ехо"
на 19.01.2015


15.06.2011         Работен лагер, пролет 2011

19.02.2011         Общо събрание на сдружение "За Ехо"
на 19.03.2011


Дек. 2010         Декемврийски празници в хижа Ехо, 2010

27.08.2010         8-10.10.2010 г. Първи планинарски събор на
хороиграчи - хижа Ехо, есен 2010


07.06.2010         Работен лагер, лято 2010

23.04.2010         Ново издание:
ОТГОВОРЕН и УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ


19.04.2010         Общо събрание на сдружение "За Ехо"

13.04.2010         Хижа Ехо ще участва в Зелени дни

24.11.2009         Излезе юбилеен календар-бележник за
20-годишнината на Одисея-ин


    Проект «Демонстрационна хижа Ехо»

    Как протече работният лагер на хижа Ехо
на 7-11.10.2009 г.
Проект «Демонстрационна хижа Ехо»

Сдружение «За Ехо» работи по проект «Демонстрационна хижа Ехо», финансиран по програмата «Място за живот 2009» на Фондация Екообщност.

   

Проектът предвижда създаване на модел за управление на високопланинска хижа и реализиране на мерки, които минимизират антропогенното и въздействие върху дивата природа.

Подготвят се следните дейности:

- Създаване на дългосрочен план-стратегия за изграждане на Деонстрационна хижа. Той ще включва различни нива на преустройсто на хижа Ехо в областта на устойчивото потребление на енергия, води и отпадъци;
- Проектиране и строеж на слънчева компостна тоалетна. Соларните компостни тоалетни са подобрен вариант на компостните тоалетни. Тяхните предимствата са че използват слънчев въздушен колектор, който от една страна изсушава компоста и ускорява процеса на преобразуването на фекалиите в компост, а от друга създава въздушно течение засмукващо въздуха от помещението на тоалетната през клекалото и през комин навън в атмосферата. По този начин се избягва навлизането на неприятна миризма в тоалетното помещение;
- Събиране и изнасяне на стари замърсявания от района на хижата и въвеждане на система за минимизиране, разделно събиране и изнасяне на отпадъците;
- Въвеждане на биоразградими почистващи препарати;
- Инсталиране на информационно табло, предствящо основните практики, въведени в хижа Ехо и инструкции за ползването за посетителите на хижата;
- Изработване на информационна брошура, която описва добрите практики за ефективно природосъобразно управление на високопланинска хижа и ползата от използването на слънчеви компостни тоалетни. Брошурата ще бъде разпространена във всички националните паркове на България.

Патньори на проекта са: Екологично сдружение «За Земята» и СТПД „Академик“ - Русе.
Начало